Jesteś tutaj

Badania i nauka

BADANIA NAUKOWE WDRAŻANE I PROWADZONE PRZEZ ZMR:

1. Ocena szerokości osłonki nerwu wzrokowego u pacjentów po urazach głowy oraz pacjentów z zaburzeniami świadomości - wskazania do hospitalizacji oraz rozszerzonej diagnostyki obrazowej.

2. Przydatność badania FAST i E-FAST we wstępnej ocenie i diagnostyce pacjentów po urazach.

3. Skuteczność i przydatność badania USG "blue protocol" do oceny pacjentów z przewlekłą i ostrą niewydolnością oddechową.

4. Ocena ryzyka i ocena kwalifikacji do hospitalizacji pacjentów z niskim i średnim ryzykiem zatorowości płucnej.

5. Przydatność i skuteczność uzyskiwania centralnych i obwodowych  dostępów dożylnych pod kontrolą ultrasonografii - moda czy rzeczywisty krok w doskonaleniu procedur medycznych.

Poza badaniami statutowymi w Zakladzie prowadzi się jeszcze badania obejmujace m.in.:

1. Ocenę skuteczności udrożnienia dróg oddechowy przy użyciu różnych metod intubacji oraz różnych nadgłośniowych urządzeń do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych

2. Ocenę skuteczności uzyskiwania dostępu doszpikowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH STUDENTÓW I LEKARZY, KTÓRZY CHCIELIBY PROWADZIĆ BADANIA NAUKOWE Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ W NASZYM ZAKŁADZIE!