Jesteś tutaj

Dydaktyka

Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia dla I i II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prowadzone są także zajęcia dla studentów kierunków anglojęzycznych (English Division).

Dodatkowo zajęcia dodatkowe obejmują :

- fakultet z medycyny ratunkowej

- działalność Studenckiego Koła Naukowego 

Dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu Medycyny Ratunkowej organizowane są kursy specjalizacyjne z zakresu resuscytacji krażeniowo - oddechowej.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (ul. W. H. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa) lekarze mają możliwość odbycia staż podyplomowy. W ramach tego stażu Zakład prowadzi obowiązkowy kurs z Medycyny Ratunkowej.